Varmt välkommen!

Jag riktar mig till dig som är företagare med en helhetslösning för ditt bolags redovisning. Jag arbetar alltid med fokus på trygghet och resultat till ett ett förnuftigt pris.

Bästa hälsningar, Linus Olsson

Linus Olsson Capefort PNG

Tjänster.

Redovisning

 • Bokslut & Årsredovisning
 • Löpande bokföring
 • Löneadministration
 • Skattedeklarationer
 • Koncernredovisning

Affärsstöd

 • Företagrådgivning
 • Ägare- och styrelsestöd
 • Personalfrågor
 • Företags- och fastighetsöverlåtelser

Ekonomi

 • Ekonomistyrning
 • Budget- och prognos
 • Investeringskalkylering
 • Likviditetsstyrning
 • Betalservice

Bolagsärenden

 • Uppstart av bolag
 • Lagerbolag
 • Bankkontakter
 • Fusion
 • Likvidation
 • Konkurs